• Fairmont Instagram
  • White Facebook Icon

435 W. Fairmont

Fresno, CA 93705

info@fairmontprivateschool.com

Tel: 559.226.2347

Privacy Policy

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
Brightwheel Logo White-01.png

Contact Us

Thanks for submitting!